Testament

testament nl

Uit ervaring hebben wij geleerd dat buitenlandse eigenaren er niet vaak bij stilstaan dat indien een eigenaar van een woning in Turkije komt te overlijden er ook een aantal zaken geregeld moeten worden in Turkije.

De algemene regel bij Turks erfrecht is dat de kinderen en langstlevende echtgenoot automatisch erfgenamen zijn van de erflater.

Echter in de praktijk komen wij regelmatig situaties tegen waarbij rechtbanken eerder uitvoering geven aan een Turks testament dan aan een testament opgesteld in het eigen land van de buitenlander.

U begrijpt al dat dit gevolgen heeft voor de onkosten van de erfrechtelijke afwikkeling alsmede de tijd die ermee gemoeid is. Vaak een ingewikkelde materie voor de nabestaanden. Om dit te voorkomen is het verstandig om op voorhand dit ook in Turkije goed te regelen.

Mocht u geen standaard gezinssituatie hebben (man-vrouw-kind) maar bijvoorbeeld een samengesteld gezin bent of u met meer dan 1 persoon eigenaar bent van een woning (geregistreerd op het eigendomsbewijs) dan adviseren wij u om informatie in te winnen over uw mogelijkheden.

Bijvoorbeeld: u heeft samen een huis gekocht in Turkije. U staat beiden op het eigendomsbewijs. Stel dat uw partner komt te overlijden en u wilt het huis verkopen. Hoe dient u dan te handelen? Wat moet er juridisch geregeld worden?

Wij begeleiden en adviseren u graag welke oplossingen wij u kunnen bieden om ook de afwikkeling van uw erfrecht in Turkije goed geregeld te hebben.

Heeft u vragen waarbij u ons advies en/of begeleiding wenst?
Wij helpen u graag!

Stel hier uw vraag